С Моливко играй и мисли (5–6 г.). В.Търново: Слово, 2001, 88 с. ISBN: 954-439-665-9


Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (5–6 г.). В.Търново: Слово, 2001, 88 с. ISBN: 954-439-665-9 В.Търново: Слово


 Учебното помагало е одобрено от МОН: Заповед № РД 09-698/26.08.2003 г. на министъра на образованието и науката. Книжката предлага система от схематични упражнения за свързване, оцветяване, ограждане, задраскване и други похвати за затвърдяване на знанията за числата до десет, геометричните фигури и ориентирането на децата в пространството и времето (денонощие, сезоните и др.).
  Учебник / Учебно помагало
  Моливко, учебна книжка, математика, моторика, детска градина, трета възрастова група


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  24069
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/