С Моливко играй и мисли (4-5 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-654-1


Гълъбова, Даринка (2001) С Моливко играй и мисли (4-5 г.). В.Търново: Слово, 2001, 80 с. ISBN: 978-954-439-654-1 В.Търново: Слово


 Учебната книжка е одобрена от МОН: Протокол № 17/17.01.2001 г. на МОН, като учебно помагало за предучилищна подготовка и възпитание на 4-5 годишните деца във втора възрастова група на детската градина. Книжката съдържа схематични графични упражнения за формиране на елементарни математически представи на децата : те затвърдяват представите си за първите пет числа, броенето, количественото сравняване на две множества чрез поелементно съотнасяне (свързване чрез рисуване на пътечки и т.н.). Дообогатяват се представите им за геометричните фигури, пространстваните измерения и размерите на предметите. За сюжети се използват мотивиращи приказни сюжети.
  Учебник / Учебно помагало
  Моливко, учебна книжка, математика, детска градина, втора възрастова група, картинен тест


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  24068
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/