Формиране на готовност у 9 - 10-годишни деца за действие в сложни ситуации посредством лекоатлетически упражнения в часовете по физическо възпитание


Давидова, Теодора (2004) Формиране на готовност у 9 - 10-годишни деца за действие в сложни ситуации посредством лекоатлетически упражнения в часовете по физическо възпитание Формиране на готовност за оцеляване, сборник научни статии, Център за следдипломна квалификация, издателство НСА “В. Левски”. С, 2004, с. 37-49, ISBN-954-718-132-7


 В статията се описва експериментално въздействие върху процеса на формиране на адекватна готовност за действие при ученици от начална училищна възраст, посредством системно прилагане на средствата на леката атлетика и някои психически методи за въздействие и регулация.
  Статия
 начална училищна възраст, физическо възпитание, психофизическа готовност, сложна ситуация
 Издадено
  24067
 Теодора Давидова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/