Давидова, Т., Р. Алексиев. Формиране на психофизическа готовност у ученици от IV клас за действие в сложни ситуации


Давидова, Теодора (2003) Давидова, Т., Р. Алексиев. Формиране на психофизическа готовност у ученици от IV клас за действие в сложни ситуации Формиране на готовност за действие в екстремални ситуации - сборник научни статии, издателство СЕРДОЛИК, София, 2003, с. 16-25, ISBN 954-91262-3-4


 Предмет на научното изследване в статията са експериментални методи за формиране на адекватна готовност за действие в сложни ситуации у ученици чрез средствата на физическото възпитание и спорта (упражнения от леката атлетика и гимнастиката)
  Статия
 начална училищна възраст, физическо възпитание, психофизическа готовност, сложна ситуация
 Издадено
  24066
 Теодора Давидова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/