Насилствената престъпност във Въоръжените сили на Република България. София: Академия на МВР, 2000, 178 с.


Стоянов, Емил (2000) Насилствената престъпност във Въоръжените сили на Република България. София: Академия на МВР, 2000, 178 с.


 В дисертацията са анализирани и представени детайлно насилствените деяния,извършени от военнослужещи,техните причини и основните направления за превантивна дейност.
  Дисертация
 насилствени престъпления,детерминанти,превантивна дейност.
 Издадено
  24060
 Емил Стоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/