Програмиране на кръговата тренировка при студенти - гимнастици


Диманов, Христо (1990) Програмиране на кръговата тренировка при студенти - гимнастици Сборник трудове от юбилейна научна сесия на СУБ, част ІІ, В. Търново


 Разработена е кръгова тренировка за специална физическа подготовка на студенти - гимнастици, като са използвани принципите на линейното програмиране.
  
 -
 
  2406
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/