Престъпността, нейните причини и превенция във Въоръжените сили. София: УИД - Академия на МВР, 2003, 195 с. ISBN: 978-954-348-070-7


Стоянов, Емил (2003) Престъпността, нейните причини и превенция във Въоръжените сили. София: УИД - Академия на МВР, 2003, 195 с. ISBN: 978-954-348-070-7


 В монографията са разработени основните проблеми на престъпността на военнослужещите, нейната детерминираност и насоките за превенцията и.
  Монография
 престъпност на военнослужещите, причини и условия, превенция.
 Издадено
  24056
 Емил Стоянов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/