Model of Liquidity Analysis with Excel


Любенов, Любомир (2018) Model of Liquidity Analysis with Excel Научни трудове на Русенски университет, том 57, серия 6.5, Финансова математика & Информатика, стр. 34-40


 
  Доклад
 
 Издадено
  24055
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/