Маркетинг анализ на възможностите за растеж на пчеларските стопанства от област Русе


Любенов, Любомир (2018) Маркетинг анализ на възможностите за растеж на пчеларските стопанства от област Русе Научна конференция, Великотърновски университет, В. Търново


 
  Доклад
 
 Под печат
  24054
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/