Клъстерът – средство за конкурентоспособност на пчеларството от област Русе


Любенов, Любомир (2018) Клъстерът – средство за конкурентоспособност на пчеларството от област Русе Предизвикателства пред индустриалният растеж в България, Юбилейна научно-приложна конференция, Равда, ISBN 978-619-7009-12-5, стр. 135 – 142


 
  Статия
 
 Издадено
  24053
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/