Българските пазари на продукти с висока природна стойност


Любенов, Любомир (2018) Българските пазари на продукти с висока природна стойност Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, ISSN 1311-3321


 
  Доклад
 
 Издадено
  24052
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/