Относно необходимостта от използване на активни методи на обучение в учебните заведения


Бонева, Галя (1998) Относно необходимостта от използване на активни методи на обучение в учебните заведения Сб. Научни трудове на ВВОВУ, кн. 63, В. Търново


 .
  
 активни методи, учебни заведения
 
  2405
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/