BUILDING UP OWN MARKETS FOR ORGANIC BEE PRODUCTS


Любенов, Любомир (2018) BUILDING UP OWN MARKETS FOR ORGANIC BEE PRODUCTS INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ISB-INMA-THE, BUCHAREST, ISSN 2537 – 3773, pр. 701-706.


 
  Статия
 
 Издадено
  24049
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/