Европейски и национални политики за интегриране на пчеларските стопанства от област Русе,


Любенов, Любомир (2018) Европейски и национални политики за интегриране на пчеларските стопанства от област Русе, Известия на съюз на учените, Варна, секция Икономически науки 7(1), стр. 128-134.


 
  Статия
 
 Издадено
  24046
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/