Дигитални маркетинг трансформации


Любенов, Любомир (2018) Дигитални маркетинг трансформации списание Социално-икономически анализи, кн. 2, В. Търново, ISSN 2367-9379


 
  Статия
 
 Под печат
  24045
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/