Хуморът: прочити, практики, техники.


Генова, Дафинка (2013) Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София: АИ “Проф. Марин Дринов”, 2013, 336 с. ISBN 978-954-322-639-9 COBISS.BG.ID 1260408804


 Фолклористи, лингвисти, литературоведи, културолози и историци - всеки от своето научно поле и личните си изследователски интереси отправя поглед към различни страни от хумористичната проблематика. Част от статиите са посветени на индикативните възможности на хумора и неговите разказни форми. В тях могат да се открият документи на времето, в което са създадени. Те са свидетелства и за хората, които ги създават в потребността им да конструират и поддържат представи за себе си и света около тях. Друга част от авторите в сборника анализират някои от механизмите и пътищата за правене на хумор. Проследяват се обратите на езика и мисълта, които провокират всекидневната рутинност и я превръщат в смях.
  Книга
 хумор, теоретични подходи и приложения
 
  24043
 Дафинка Генова

2. Константинова, Даниела. - Проглас, 2014, 23(2), с. 131-134. Print ISSN 0861-7902

1. Баева, Вихра. - Български фолклор, 2013, 39(4), с. 489-490. Print ISSN 0323-9861

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/