Елинското училище в Търново и православният клир през първата половина на ХІХ в.


Владов, Владимир (2017) Елинското училище в Търново и православният клир през първата половина на ХІХ в. // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІХ, 1 / Проф. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 119-126. ISSN 978-619-208-128-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  24032
 Владимир Владов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/