Программированное обучение гимнастическим упражнениям невысокой сложности


Диманов, Христо (1985) Программированное обучение гимнастическим упражнениям невысокой сложности Методические разработки для студентов ГЦОЛИФК, Москва


 В това методическо пособие е изложена методиката на съставяне на обучаващи програми и са включени редица програми за усвояване на упражнения, преминали през експери5ментална проверка.
  
 -
 
  2403
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/