Программированное обучение масовым гимнастическим упражнениям


Диманов, Христо (1983) Программированное обучение масовым гимнастическим упражнениям Сп. "Гимнастика", вып. 2, Москва


 В статията са представени резултатите от изследване, свързано с приложението на принципите на програмиране при разучаване на гимнастически упражнения.
  
 -
 
  2402
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/