Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за "позитивни" и "негативни" вреди


Русчев, Иван (1995) Заплащане на разноските по развален договор. Обезщетение за "позитивни" и "негативни" вреди Съвременно право, 1995, №1, с. 27-38, ISSN: 0861-1815


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24017
 Иван Русчев

1. Торманов, Захари. Прекратяване на договора. София: Сиби, 2013, с. 294, ISBN 978-954-730-828-2. Цитиранията са на с. 258 и с. 291

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/