Поставяне на чужд имот в дял на съделител


Русчев, Иван (1993) Поставяне на чужд имот в дял на съделител


 -Съвременно право, 1993, №5, с. 59-68, ISSN: 0861-1815
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  24016
 Иван Русчев

1. Тасев, Христо. Българско наследствено право.. Девето преработено издание. София: Сиела, 2009, с. 199, ISBN 978-954-28-0563-2. цитиранията са на с. 191 и с. 199

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/