География на световното стопанство


Янков, Румен (1992) География на световното стопанство Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1992, 236 с. ISBN 954-524-014-8 COBISS.BG-ID 1025393636


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24014
 Румен Янков

1. Димитров, С. География на стопанството на Португалия. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2010, 184 с. ISBN 978-954-524-742-2 COBISS.BG-ID 1235238372, Цит. на с. 86

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/