Право на задържане и възражение за неизпълнен договор. Част втора. Право на задържане по чл.91 от ЗЗД. Коментар на съдебната практика


Русчев, Иван (2018) Право на задържане и възражение за неизпълнен договор. Част втора. Право на задържане по чл.91 от ЗЗД. Коментар на съдебната практика -Търговско и облигационно право, 2018, №3, Приложение - Библиотека „Облигационно право“, бр. 2 , март, 2018г., с.1 - 28. ISSN: 1313-8133


 
  Статия
 
 Издадено
  24012
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/