Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 ЗЗД


Русчев, Иван (2016) Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 ЗЗД -Търговско и облигационно право, 2016 г., кн. 4, с. 88, ISSN: 1313-8133 ..


 
  Статия
 
 Издадено
  24011
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/