Дидактическият ефект на програмираното обучение по гимнастика във ВУЗ


Диманов, Христо (1980) Дидактическият ефект на програмираното обучение по гимнастика във ВУЗ Сп. "Въпроси на физическата култура", кн. 8


 На базата на естествен педагогически експеримент се доказва, че програмираното обучение по гимнастика е по-ефективно от традиционната методика.
  
 -
 
  2401
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/