Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ


Русчев, Иван (2010) Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ - Собственост и право, 2010, № 4. Библиотека – Сделки, бр.2, април 2010, с. І-ХХVІІІ, ISSN: 1312-9473


 
  Статия
 
 Издадено
  24009
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/