Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на правото на собственост


Русчев, Иван (2010) Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на правото на собственост -Собственост и право, 2010, № 6. с.11-14, ISSN: 1312-9473


 
  Статия
 
 Издадено
  24008
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/