Договорът в полза на трето лице


Русчев, Иван (2010) Договорът в полза на трето лице -Собственост и право, 2010, № 2. (Библиотека „Облигационно право“, 2010, № 1, с. І-ХХVІІІ). ISSN: 1312-9473


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  24007
 Иван Русчев

1. Башов, Сюлейман. Договор в полза на трето лице. Понятие и видове.-Собственост и право, 2016, № 10, с.12-21, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028, Цитиранията са на с.12

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/