Притезателното субективно право. Претенцията, притезанието и правото на иск


Русчев, Иван (2009) Притезателното субективно право. Претенцията, притезанието и правото на иск Сб. в памет на проф. д-р Живко Сталев, София: Сиела, 2009, с. 275-292.,ISBN 9789542805069, COBISS.BG-ID 1231887332


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  24006
 Иван Русчев

1. Богданова, Ирина. Материалноправно или процесуалноправно е изискването за „липса на друг иск“, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.-Собственост и право, 2018, №10, с. 15-28, ISSN 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028. Цитиранията са на с.15

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/