Въпроси на неделимите и солидарните задължения при договора за издръжка и гледане


Русчев, Иван (2005) Въпроси на неделимите и солидарните задължения при договора за издръжка и гледане Сб. „Конкурентноспособност и европейска интеграция”, Годишна научна конференция, Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, Бургас, 2005, с. 25-29.


 
  Статия
 
 Издадено
  24005
 Иван Русчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/