Куманова, Александра [акад. проф. дн] Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Библиографска панорама на едно солидно книговедско и художествено-публицистично творчество. За 60-годишнината на проф. Лъчезар Георгиев – Ал. Куманова. // Информационен бюлетин: Централна библиотека на БАН (София). № 1/100/, год. XI с. 10-15. ISSN 1312-9899


Георгиев, Лъчезар (2017) Куманова, Александра [акад. проф. дн] Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Библиографска панорама на едно солидно книговедско и художествено-публицистично творчество. За 60-годишнината на проф. Лъчезар Георгиев – Ал. Куманова. // Информационен бюлетин: Централна библиотека на БАН (София). № 1/100/, год. XI с. 10-15. ISSN 1312-9899 Информационен бюлетин: Централна библиотека на БАН (София). № 1/100/, год. XI с. 10-15. ISSN 1312-9899


 Пространна рецензия и с много цитати върху научното творчество на проф. д-р Лъчезар Георгиев и във връзка с издадената за него книга: ПРОФ. д-р ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ: БИОБИБЛИОГРАФИЯ
  Рецензия
 библиография, автор, книга, публикации, издания, научно творчество


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24001
 Лъчезар Георгиев

1. Куманова, Александра [акад. проф. дн] Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Библиографска панорама на едно солидно книговедско и художествено-публицистично творчество. За 60-годишнината на проф. Лъчезар Георгиев – Ал. Куманова. // Информационен бюлетин: Централна библиотека на БАН (София). № 1/100/, год. XI с. 10-15. ISSN 1312-9899

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/