Относно проверката за годност на обучеващите програми по гимнастика във ВУЗ (в съавторство)


Диманов, Христо (1980) Относно проверката за годност на обучеващите програми по гимнастика във ВУЗ (в съавторство) Сп. "Въпроси на физическата култура", кн. 5


 В предварителен педагогически експеримент се установява степента на сложност на отделните упражнения в обучаваща програма.
  
 -
 
  2400
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/