Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. (Съавтор с Вера Бонева).


Петков, Петко (1992) Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. (Съавтор с Вера Бонева). В. Търново. Изд. Аста. 202 с.


 Документално е представена една съществена страна на формиращата се българска политическа култура.
  Книга
 българска публицистика, политическа и медийна култура
 Издадено
  240
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/