Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. В. Търново. Изд. Аста. 202 с. УДК 32(497.2)(091)(093) 050(497.2)(091) COBISS.BG-ID - 1025345252


Петков, Петко (1992) Толерантността, тази трудна политическа добродетел. Документално-публицистични свидетелства за българските политически нрави през 70-те и 80-те години на ХIХ век. В. Търново. Изд. Аста. 202 с. УДК 32(497.2)(091)(093) 050(497.2)(091) COBISS.BG-ID - 1025345252


 Документално е представена една съществена страна на формиращата се българска политическа култура.
  Книга
 българска публицистика, политическа и медийна култура
 Издадено
  240
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/