The Territorial Revisionism in South-East Europe on the Eve of World War II and Post-Cold War. Similarities and Differences.


Палангурски, Милко (2018) The Territorial Revisionism in South-East Europe on the Eve of World War II and Post-Cold War. Similarities and Differences. Proceedings of 5th ACADEMOS Conference 2018, International Political Science Conference, (Bucharest, Romania, 14-17 June 2018), Editor Andrei Taranu, FILODIRITTO INTERNATIONAL PROCEEDINGS, pp.395-399, ISBN 978-88-85813-08-3


 Съпоставка на ревизионистичните подходи в навечерието на Втората световна война и след края на Студената война в Източна и Югоизточна Европа.
  Статия
 Мирни договори, ревизия, агресия, тоталитаризъм, авторитаризъм.
 Издадено
  23999
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/