Търновската конституция – собственост, финанси, икономика.


Палангурски, Милко (2018) Търновската конституция – собственост, финанси, икономика. Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. III, Институциите и българското стопанско развитие през вековете, Варна, 2018, с. 23-32, ISSN, 2534-9244.


 Конституционната основа на стопанския живот в модерна България.
  Статия
 Конституция, икономика, финанси,собственост.
 Издадено
  23998
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/