Търговско право. Обща част


Иванов, Георги (0) Търговско право. Обща част Велико търново: Абагар, 2009, с. 406, ISBN 978-954-427-851-9


 
  Монография
 
 Издадено
  23996
 Георги Иванов

1. Марков, методи. Даване вместо изпълнение. София: Сиби, 2012, с. 291, ISBN 978-954-730-770-4. Цитиранията са на с. 289

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/