Основи на търговското право


Иванов, Георги (2012) Основи на търговското право Велико Търново: Абагар, 2012, с. 536, ISBN, 978-954-427- 989-9


 
  Монография
 
 Издадено
  23994
 Георги Иванов

1. Колев, николай. Изключване на съдружник от ООД. София: Сиела, 2016, ISBN 978-954-28-22363, Цитиранията са на с. 220

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/