За търговското качество на физическите лица


Иванов, Георги (2010) За търговското качество на физическите лица -Търговско и конкурентно право, 2010, №12, с.5-15, ISSN 1312-9511


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  23993
 Георги Иванов

1. Григоров, Григор. Несъстоятелност. София : СИБИ, 2017, с. 467 ISBN 978-619226-018-7 Цитиранията са на с. 71 и с. 465

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/