Свещенотрезвото. Мистика и Модерност, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 560 с. Print ISBN 978-954-524-729-3


Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Свещенотрезвото. Мистика и Модерност, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010, 560 с. Print ISBN 978-954-524-729-3 УИ „Св. св. Кирил и Методий“


 Изследване на динамиката между модерност и мистика през периода ХVІ-ХVІІІ в.
  Монография
 мистика, модерност, социално дисциплиниране
 Издадено
  23991
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/