Примерна методика за разработване на обучаващи програми по гимнастика за ВУЗ (в съавторство)


Диманов, Христо (1980) Примерна методика за разработване на обучаващи програми по гимнастика за ВУЗ (в съавторство) Сп. "Въпроси на физическата култура", кн. 3


 Разработена е обучаваща програма по гимнастика на основата на предписанията от алгоритмичен тип.
  
 -
 
  2399
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/