Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика. София: Самиздат, 1994, 148 с.


Сабоурин-Дренска, Владимир (1994) Увод в метаезика на Хумболтовата философия на езика. София: Самиздат, 1994, 148 с. Самиздат


 Изследване на основните понятия на философията на езика на В. фон Хумболт
  Монография
 Вилхелм фон Хумболт, метаезик, ергон, енергейя
 Издадено
  23989
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/