Геометрия на времето в романа "Времето на героя".


Станков, Иван (2001) Геометрия на времето в романа "Времето на героя". Писателят - това красиво човечество. Васил Попов. Изследвания. Материали. Спомени. В.Т., 2001 г. COBISS.BG-ID 1037284324 ISBN 954-775-003-8


 Героите Иван и Калуд са разгледани като варианти на двата типа време - линейно-историческото и сферичното битийно време
  Статия
 вектор, линейно време, кръгово време, сферичност, битие, Иван, Калуд
 Издадено
  23984
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/