Баладата на разделното време


Станков, Иван (2001) Баладата на разделното време сб. "Следите на свещената книга в българската литература." В. Т., 2001, с. 257-267 ISBN 954-9541-94-0 COBISS.BG-ID 1037284580


 Разглежда текста на романа на Антон Дончев "Време разделно" като конструкция от фолклорно-баладични клишета
  Статия
 народна балада, Манол, Мочмчил, Елица, Алигорко, разделно време
 Издадено
  23983
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/