Дом на пътя на историята


Станков, Иван (1998) Дом на пътя на историята Книга за Талев. С., 1998, с. 51-62 ISBN 954-9502-34-1 OBISS.BG-ID 1033737956


 Изследва се процесът на разрушаването на дома под напора на историята, трагичното превръщане на дома (на рода) в път (на нацията)
  Статия
 дом, път, Глаушеви, история, род, народ
 Издадено
  23981
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/