Пътят на дома (Опит върху историософията на Димитър Талев)


Станков, Иван (2001) Пътят на дома (Опит върху историософията на Димитър Талев) сб. "Зом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата. В памет на Тончо Жечев. В.Т., 2001, с. 287-307 ISBN 954-777-001-2 COBISS.BG-ID 1039306724


 Разглежда пътя и дома като две метафори на битието и на човешката идентичност. Героите на Д. Талев са съставени от Дом и Път в различни пропорции. Превръщането на Дома в Път е историософският разказ в Ччетирилогията
  Студия
 Талев, дом, път, Султана, Стоян, Лазар, Борис, Глаушеви
 Издадено
  23980
 Иван Станков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/