Опитът на съня в модерността”. - В: Сънища и безсъници, В. Търново: „Фабер”, 2011, с. 9-23. Print ISBN 978-954-315-073-1


Сабоурин-Дренска, Владимир (2011) Опитът на съня в модерността”. - В: Сънища и безсъници, В. Търново: „Фабер”, 2011, с. 9-23. Print ISBN 978-954-315-073-1


 Изследване на функцията на мотива на съня в модерното мислене
  Статия
 модерност, сън
 Издадено
  23974
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/