Тълкувателната дейност на Съда на Европейския съюз по Регламен (ЕС) 650/2012. Годишник на Департамент "Право" на Нов Български университет. С.: НБУ, 2017, с. 170-191, ISSN 1314-8087.


Григорова, Венцислава (2017) Тълкувателната дейност на Съда на Европейския съюз по Регламен (ЕС) 650/2012. Годишник на Департамент "Право" на Нов Български университет. С.: НБУ, 2017, с. 170-191, ISSN 1314-8087. В: Годишник на Департамент "Право" на Нов Български университет. С.: НБУ, 2017, с. 170-191, ISSN 1314-8087.


 
  Статия
 
 Издадено
  23970
 Венцислава Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/