Към въпрэсъ за програмираното обучение в гимнастиката


Диманов, Христо (1979) Към въпрэсъ за програмираното обучение в гимнастиката Аспирантски сборник, кн. V, свитък 1, В. Търново


 Изясняват се предимствата на програмираното обучение пред традиционната методика.
  
 -
 
  2397
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/