Сложност и ред. Изследвания върху ранната модерност. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 432 с. Print ISBN 978-954-524-883-2


Сабоурин-Дренска, Владимир (2013) Сложност и ред. Изследвания върху ранната модерност. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, 432 с. Print ISBN 978-954-524-883-2 УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 Изследване на динамиката между сложност и ред в ранната модерност
  Монография
 ранна модерност, сложност, ред
 Издадено
  23968
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/