Произход на испанския пикаресков роман: Към генеалогията на реализма. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 318 с. Print ISBN 9789545245121


Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход на испанския пикаресков роман: Към генеалогията на реализма. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 318 с. Print ISBN 9789545245121 УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 Изследване на генеалогията на испанския пикаресков роман
  Монография
 пикаресков роман, реализъм, генеалогия
 Издадено
  23965
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/